Health & Leisure

Hospital Exodus

Post by:

Hoewel de foto's misschien anders doen geloven, is Hospital Exodus, een verlaten ziekenhuis. Aangezien de nieuwbouw ook meteen voorzien werd van de nieuwste technieken, bleef er heel veel achter dat verscheept wordt naar landen waar de medische zorg op een lager peil staat dan in West-Europa. Het gelukte ons om, hoewel het potdicht leek te zitten toch om binnen te komen en er een paar uur rond te lopen.

Eigenlijk was het niet de bedoeling om de locatie meteen in de openbaarheid te brengen om zo de locatie en alle apparatuur die er nog staat, te beschermen tegen vandalen. Helaas zijn er steeds minder mensen die locaties aan het hart gaan en verschenen later gemaakte foto's toch al op internet.