Industrial & Trade

Mijn Julia

Post by:

Deze foto's van de voormalige mijn Julia in Eygelshoven (gemeente Kerkrade) werden gemaakt in 1987 en 1988. De mijn Julia werd op 20 december 1974 als voorlaatste mijn in Zuid-Limburg, gesloten. De kolenmijn Julia behoorde tot het Belgische mijnbouwbedrijf Société des Charbonnages Réunis Laura et Vereeniging S.A..
De mijn werd vernoemd naar, de in 1915 overleden, Julie Mottin, de vrouw van de mijneigenaar Albert Thys.
Mijn vader begon hier als jongeman op de OVS (Ondergrondse Vak School) en werkte hier de eerste jaren van zijn leven als mijnwerker.
In 1965 werd een nog nieuwe hoge druk elektriciteitscentrale geopend, die nog tot 1987 in gebruik bleef. De centrale werd gestookt op kolen, die na de mijnsluiting -voor een groot deel- gehaald werden uit de steenkolenbergen van de mijn Laura in Eygelshoven en de mijn Hendrik in Brunssum. Deze steenkolenbergen werden voor een groot deel afgegraven. Doordat de mijn Julia over een moderne kolenwasserij beschikte, was het mogelijk om nog voldoende steenkool uit deze afgravingen te halen, om de elektriciteitscentrale in bedrijf te houden. Het duurde tot 3 december 1988 dat de laatste resten van de centrale het veld ruimden.
Op het terrein van deze mijn is de voorliefde voor oude en vervallen gebouwen ontstaan.