Religious

Klooster Koningsbosch | Achter Gods Gordijntjes

Post by:

De bouw van dit klooster in Koningsbosch startte in 1873 en werd in verschillende fasen afgebouwd, waardoor er ook verschillende bouwstijlen gebruikt werden, variërend van Neo-Gotisch, Neo-Renaissance en Neo-Romaans. In 1879 werd er een Duitse school gesticht (de Höhere Töchterschule) met internaat, voor leerlingen van 8 tot 18 jaar. In de jaren 30 van de vorige eeuw kwam er een ULO (Uitgebreid Lager Onderwijs), vervolgens een MULO (Middelbaar Uitgebreid Lager Onderwijs) en in de jaren 70 werd het een MAVO (Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs). De internaat-functie verviel en in 1995 verliet de laatste zuster van de Liefdezusters van het Kostbaar Bloed het gebouw en kwam dit leeg te liggen totdat een leefgemeenschap (St. Immanuel) in kwam, maar korte tijd later weer verdween.
Na vele jaren plannen, veranderen en opnieuw plannen, werd er -eind 2016- gestart met de verbouwing van het complex tot hotel en veranderde het karakter voorgoed.