Hotel

  • Dit hotel werd in 1904 gebouwd als Grand Hotel. In een tijd waar velen zo goedkoop mogelijk willen vliegen naar een land waar een dictatuur

  • Het voormalige klooster van de orde Jezuïeten, in de Valkenburgse wijk Stoepert, werd 1893 door aannemer Habets, naar een ontwerp van architect H.J. Hürth gebouwd.

Kom in contact met EOSfoto.