Hotel

  • Grand Hotel Regnier

    Grand hotel Regnier urbex

    Dit hotel werd in 1904 gebouwd als Grand Hotel. In een tijd waar velen zo goedkoop mogelijk willen vliegen naar een land waar een dictatuur

  • Jezuïetenklooster Valkenburg

    Jezuitenklooster Valkenburg

    Het voormalige klooster van de orde Jezuïeten, in de Valkenburgse wijk Stoepert, werd 1893 door aannemer Habets, naar een ontwerp van architect H.J. Hürth gebouwd.

Kom in contact met EOSfoto.