In het Vlaams deel van België stond dit rusthuis voor ouderen, dat de naam Rusthuis DN kreeg. Het gebouw was nagenoeg helemaal leeg en werd enkel nog bewoont door een paar vleermuizen en duiven. Het bleef daarom bij een kort bezoek, waar maar een klein aantal foto's gemaakt werden.