Deze foto's van de voormalige mijn Julia in Eygelshoven (gemeente Kerkrade) werden gemaakt in 1987 en 1988. De mijn Julia werd op 20 december 1974 als voorlaatste mijn in Zuid-Limburg, gesloten. De kolenmijn Julia behoorde tot het Belgische mijnbouwbedrijf Société des Charbonnages Réunis Laura et Vereeniging S.A..
De mijn werd vernoemd naar, de in 1915 overleden, Julie Mottin, de vrouw van de mijneigenaar Albert Thys.

Mijn vader begon hier als 14-jarige jongen op de OVS (Ondergrondse Vak School) en werkte hier de eerste jaren van zijn leven als mijnwerker.
In 1965 werd een nog nieuwe hoge druk elektriciteitscentrale geopend, die nog tot 1987 in gebruik bleef. De centrale werd gestookt op kolen, die na de mijnsluiting -voor een groot deel- gehaald werden uit de steenstort van de mijnen Laura in Eygelshoven en de Hendrik in Brunssum. Deze steenstort werden voor een groot deel afgegraven. Doordat de mijn Julia over een betere kolenwasserij dan de Hendrik en Laura beschikte, was het mogelijk om nog voldoende steenkool uit deze afgravingen te halen, om de elektriciteitscentrale in bedrijf te houden. 
Op dit terrein speelde ik gedurende mijn kindertijd, ondanks dat dit natuurlijk verboden was, vrijwel iedere woensdagmiddag en zaterdag. De voorliefde voor oude gebouwen en industrie is ongetwijfeld hier ontstaan. 

Hoewel toen de naam urbex nog niet verzonnen was, nam ik mijn vaders camera en statief mee, om de centrale te fotograferen voordat ze uiteindelijk gesloopt zou worden. Van mijn foto's begreep destijds niemand iets, omdat de meeste mensen destijds vooral foto's maakten van iets moois...

Het duurde tot 3 december 1988 dat de laatste resten van de centrale het veld ruimden. Met twee grote knallen werden eerst de schoorsteen gesprongen en daarna de ontmantelde constructie van de centrale.