Deze reportage werd al in 2013 gemaakt en al die tijd off-line gehouden om de locatie te beschermen. Nadat het slot door de bewoners verlaten werd, kreeg het gebouw verschillende bestemmingen.
Toen het gebouw ook niet meer gebruikt kon worden voor andere doeleinden dan wonen kwam het leeg te liggen. Na meerdere vruchteloze pogingen, gelukte het uiteindelijk toch om de binnenkant van dit mooie gebouw te fotograferen. Omdat er maar weinig tijd was, konden maar op beperkte plaatsen foto's genomen worden.

Het slot is inmiddels verkocht en wordt verbouwd tot een kliniek voor mensen die aan dementie lijden.