De Limburgse grensstad Kerkrade heeft al jaren te maken met een vergrijzende bevolking, waardoor het aantal inwoners al jaren terugloopt. Door de vergrijzing en een veranderende geloofsbeleving bij de inwoners, zijn er steeds meer kerken overbodig en worden aan de eredienst ontrokken. Met de bouw van de Rooms-Katholieke kerk werd in 1963, deels met middelen uit de gemeenschap, gestart. Op 19 september 1964, plaatse Mgr. Van Odijk plaatste een gedenksteen in de kerktoren, waarachter documenten met de namen van de gezinnen die hebben bijgedragen aan de bouw, werden ingemetseld en zitten er nog steeds, ondanks dat het gebouw nu dienst doet als concertruimte.
Het opvallende glaskunstwerk is van de hand van de Maastrichtse glaskunstenaar Jérôme Goffin (Maastricht, 1921- 1963) en Mgr. Jos Stassen, die als tekenleraar, zelf ook kunstenaar was.