Kort nadat de laatste kruitdampen vervlogen waren en de laatste stofdelen van de Tweede Wereldoorlog neergedaald waren, begonnen de betrekkingen tussen de geallieerden al snel te verslechteren, hetgeen enkele jaren later resulteerde in de Koude Oorlog. De grootmachten van die tijd ontwikkelden in een rap tempo Nucleaire-, Biologische- en Chemische wapens. Om het idee van afschrikking voor de vijand overeind te houden moest de vijand denken dat je voorbereid was op een eventuele aanval. In 1952 werd hiertoe onder andere de Bescherming Bevolking opgericht, die onderverdeeld werd in kringen. In iedere kring waren er bunkers voor zowel de bevolking als het commando, die bescherming moesten bieden tegen een aanval met een nucleair, biologisch of chemische aanval.