In 1860 opende Louis de Naeyer in het Belgische Willebroek papierfabriek "Usine de Naeyer". De grootte van de papierfabriek was destijds ongekend en al snel groeide het dorpje Willebroek uit de voegen, door mensen die werk vonden in de fabriek van De Naeyer. De papiermarkt veranderde door de jaren heen waardoor de papierfabriek, zes jaar voordat zij het 150 jarig bestaan kon vieren, haar deuren noodgedwongen sluiten. Jaren lag het terrein er verlaten bij, waarna men begon het -deels vervuilde terrein- te saneren. De gebouwen die onder monumentenzorg staan, bleven overeind staan en het hele gebied werd veranderd naar een woonzone.