Wanneer steeds meer nabestaanden weg trekken uit de omgeving of hele families uitsterven blijven niet alleen huizen en fabrieken verlaten achter. Op begraafplaatsen in de economische krimpregio's is het verval soms nog beter zichtbaar. Grafmonumenten die ooit gebouwd werden om nabestaanden te eren staan soms op instorten of zijn al ingestort waardoor in incidentele gevallen de zerken open en bloot liggen.